Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden met ja of neen. Voor het aanleggen van verharde constructies in je tuin heb je namelijk in pricincipe een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Toch bestaan er vrijstellingsregelingen waardoor je zonder bouwvergunning al een heel eind kan komen. We zetten de regels even op een rijtje in deze blog.

Een bouwvergunning nodig voor je zwembad in Vlaanderen?

Voor het aanleggen van een openluchtzwembad heb je in Vlaanderen niet altijd een vergunning nodig. De algemene regel stelt dat je geen constructie mag optrekken, plaatsen, afbreken, (ver)bouwen of uitbreiden waardoor je dus voor de aanleg van een zwembad een bouwvergunning zou moeten aanvragen. Echter is er sinds 2010 een vrijstelling die zegt dat je geen bouwvergunning nodig hebt als het zwembad voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Het zwembad is niet overdekt.
 • Het zwembad ligt in je zij- of achtertuin.
 • Het zwembad heeft een oppervlakte kleiner dan 80 m2. Deze oppervlakte omvat het zwembad zelf, het terras, vijvers … Ook bestaande niet-overdekte constructies moet je dus meetellen in de berekening van de maximale oppervlakte. Alleen de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn in dit geval vrijgesteld van een bouwvergunning.
 • Het zwembad ligt op meer dan één meter van de perceelsgrens.
 • Het zwembad is minder dan 30 m van de woning verwijderd.
 • Het zwembad wordt niet gebouwd in een kwetsbaar gebied.

Een voorbeeld: Familie De Ridder droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze een siervijver van 10 m2 en een terras van 15 m2. Ze kunnen dus perfect een zwembad van 8 op 3 meter laten plaatsen zonder een bouwvergunning aan te vragen, want 10 + 15 + 24 = 49 m2, en dit is minder dan 80 m2. Willen ze een zwembad van 60 m2? Dan hebben ze een architect nodig en moeten ze wel een bouwvergunning aanvragen.

Conclusie: In Vlaanderen heb je dus meestal geen bouwvergunning nodig voor de aanleg van een zwembad in je tuin. Toch is het altijd een goed idee om even langs te gaan bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De aanleg van het zwembad mag namelijk ook niet in strijd zijn met lokale plannen of voorschriften van verkavelingsvergunningen. Ook je zwembadbouwer kan je de nodige informatie geven en je eventueel helpen bij de aanvraag.

Bouwvergunning nodig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De regels rond de aanvraag van een bouwvergunning voor een zwembad zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest iets strenger dan in Vlaanderen. Je hebt er geen bouwvergunning nodig als het zwembad voldoet aan deze drie voorwaarden:

 1. De oppervlakte van het zwembad is maximaal 20 m2.
 2. Het zwembad is niet overdekt.
 3. Het zwembad ligt minimaal 2 meter van aanpalende eigendommen.

De procedure voor een bouwvergunning verloopt er echter snel, want dit loopt via de gemeente. Er is dus geen advies nodig van een bevoegde ambetanaar.

Conclusie: In het Brussels Hoofdstelijk Gewest heb je hoogstwaarschijnlijk een bouwvergunning nodig voor de aanleg van je zwembad. Vraag steeds meer informatie op bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

De regels rond bouwvergunning in Wallonië

Ook in Wallonië verschillen de regels rond de bouwvergunning voor een zwembad. Je hoeft er geen bouwvergunning aan te vragen als het zwembad aan deze voorwaarden voldoet:

 • Het is het enige zwembad op je terrein.
 • Het zwembad is alleen voor privégebruik.
 • Het zwembad is onzichtbaar vanaf de straat.
 • De oppervlakte van het zwembad is maximaal 75 m2.
 • Het zwembad ligt minimaal 3 meter van de perceelsgrens.
 • De bouw van het zwembad vereist geen significante wijziging van het terrein.
 • Het zwembad is niet overdekt of wordt bedenkt door een schuivende of opvouwbare structuur van lichte kunststof met een maximale hoogte van 3.5 m.

Conclusie: Als het zwembad niet voldoet aanéén van deze voorwaarden, moet je een vergunning aanvragen. Deze vergunning krijg je wel relatief snel en je hebt er geen architect voor nodig. Om zeker te zijn win je dus ook in Wallonië best advies in bij de gemeentelijke dienst voor ruimtelijke ordening.

Vergunning nodig voor je zwembad in Nederland?

Voor 2010 had je voor de bouw van een zwembad in Nederland zelfs meerdere vergunningen nodig. Het ging dan over een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Sinds 2010 is dit echter gebundeld in de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is alleen nodig als jouw tuin/huis zich in één van deze situaties bevindt:

 • Je woont in een monumentaal pand.
 • Je wil een zwembad met overkapping aanleggen.
 • Je woont in een gebied waar niet zomaar een zwembad aangelegd mag worden.
 • De wens van een zwembad in je tuin is in strijd met het bestemmingsplan van de omgeving.
 • Je woont in de buurt van water.
 • Voordat het zwembad aangelegd wordt, wordt er gesloopt.

Conclusie: Op www.omgevingsloket.nl kan je meestal eenvoudig nakijken of je een vergunning nodig hebt voor het aanleggen van een zwembad in je tuin. Informeer ook steeds bij de gemeente aangezien sommige situaties niet online beoordeeld kunnen worden.